Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Tháng 01 : 459
Năm 2022 : 459

Thực hiện công văn số 755/PGD&ĐT ngày 29/12/2021 của Phòng GD&ĐT Lạng Giang về việc hướng dẫn kết học kì 1 năm học 2021 - 2022, trường Tiểu học Mỹ Thái báo cáo kết học kì 1 và phương hướng nhiệm vụ học kì 2 năm học 2021 - 2022, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
11/01/2022
Ngày hiệu lực:
11/01/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện công văn số 755/PGD&ĐT ngày 29/12/2021 của Phòng GD&ĐT Lạng Giang về việc hướng dẫn sơ kết học kì 1 năm học 2021-2022, trường Tiểu học Mỹ Thái báo cáo sơ kết học kì 1 và phương hướng nhiệm vụ học kì 2 năm học 2021- 2022, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
11/01/2022
Ngày hiệu lực:
11/01/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020 - 2021
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021 - 2022

Ngày ban hành:
24/05/2021
Ngày hiệu lực:
24/05/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
31/07/2020
Ngày hiệu lực:
31/07/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 - 2021

Ngày ban hành:
09/07/2020
Ngày hiệu lực:
09/07/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
09/07/2020
Ngày hiệu lực:
09/07/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
22/05/2019
Ngày hiệu lực:
22/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
22/05/2019
Ngày hiệu lực:
22/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Video Clip
Văn bản mới